03-03-2020

Beurs Solar Solutions uitgesteld.

Odoo CMS - a big picture

 

Natuurlijk zou Omega op de beurs Solar Solutions aanwezig zijn. Echter, wegens het Corona-virus is deze beurs uitgesteld tot 7, 8, en 9 september 2020. We houden u natuurlijk op de hoogte, en graag tot ziens in september.

Beursinformatie

28-10-2019

Plannen salderingsregeling op de schop

Odoo CMS - a big picture

Nieuwe plannen voor Net Metering

Het huidige model wordt in 2023 vervangen door een nieuw model.

De wijziging is een reactie op de gewijzigde marktomstandigheden en daarom moet er tegen 2023 een nieuwe staatsverordening komen over de vergoeding voor zonnestroom. Vanaf 2023 ontvangen de producenten van zonne-energie een passende vergoeding. De exploitanten van de installaties ontvangen deze vergoeding rechtstreeks van de energieleverancier. Dit is het idee van het huidige wetsvoorstel van de minister van Economie, Energie en Klimaat Wiebes.

Hier vindt u een rekenvoorbeeld voor de nieuwe regeling voor nettometing:

Afname door kleinverbruiker: 3.500 kilowattuur
Invoeding door kleinverbruiker: 1.500 kilowattuur
Percentage saldering: 70 procent

Voor 70 procent van de invoeding geldt WEL de salderingsregeling: Bij een afbouw van salderen via de grondslag mag in jaar X bijvoorbeeld nog 70 procent van de totale invoeding door een huishouden van 1.500 kilowattuur, dus nog 1.050 kilowattuur, gesaldeerd worden met afname op diezelfde aansluiting. Dit betekent dat dit huishouden voor 2.450 kilowattuur (dit is 3.500 kilowattuur min 1050 kilowattuur) de elektriciteitsprijs, energiebelasting, Opslag Duurzame Energie (ODE) en btw is verschuldigd.

Voor 30 procent van de invoeding geldt NIET de salderingsregeling: daarnaast ontvangt het huishouden voor de ingevoede elektriciteit die niet wordt gesaldeerd (dat is 1.500 kilowattuur invoeding min 1.050 kilowattuur gesaldeerd = 450 kilowattuur) van de energieleverancier een redelijke vergoeding. Deze redelijke vergoeding ligt momenteel tussen circa 4 en 11 eurocent per kilowattuur ingevoede elektriciteit; afhankelijk van de gekozen energieleverancier. 

Meer informatie kan hier gevonden worden (Solar Magazine) >>

Meer informatie kan hier gevonden worden (Solar Magazine) »